خدمات ما، اجرایی کردن درخواستهای مشتری است
​ارائه خدمات  و مشاوره در حوزه  بین المللی اعم از بازنگری محصولات، اجرا، مدیریت ریسک و 
خدمات بین المللی
مدیریت تامین
ارائه خدمات و مشاوره در حوزه مدیریت تامین
مدیریت فروش و بازاریابی
ارائه خدمات و مشاوره در خصوص خدمات فروش و بازاریابی
the ITDC at the International Trading...
پروژه های ما
همکاران ما
روسیه و اوراسیا
کلینیک بازاریابی و فروش
کلینیک صادرات
خدمات بین المللی
تامین و خرید خارجی
آموزش های بین المللی
تبلیغات برندینگ
اسپانسرینگ
کلینیک واردات
خدمات ما، اجرایی کردن درخواستهای مشتریان است
خدمات ما