خدمات واردات
واردات ( کسب و کاربین المللی)

این بخش به منظورایجاد ، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کاربین المللی برای دو بخش ذیل ایجاد شده است:

1. اشخاص حقیقی و حقوقی که علاقمند به ایجاد اشتغال و فعالیت درحوزه تجارت بین الملل هستند.
2. توسعه تجارتهای اشخاص حقیقی و حقوقی درعرصه بین الملل.
​​​​​​​
·         اخذ نمایندگی تجاری؛عاملیت بازاریابی و فروش تجاری ازبهترین و معتبرترین شرکتهای بین المللی درکلیه صنایع.
·          اخذ مجوزات و تاییدیه های واردات کالا ازسازمانهای مرتبط با محصول وخدمات.
·          سورسینگ یا منبع یابی.( تامین کالا، تامین مواداولیه و خدمات ازکشورهای پنج قاره).
·         امدیریت ونجام کلیه مکاتبات و مذاکرات تجاری.
·         استخراج تعرفه های وارداتی.
·         راهبری ترخیص کالا.
·         مشاوره جابجائی مالی ازقبیل گشایش اعتباری اسنادی، فاینانس، یوزانس و …
·         تنظیم وانعقاد قراردادهای تجاری.

خدمات ما
روسیه و اوراسیا
کلینیک بازاریابی و فروش
کلینیک صادرات
خدمات بین المللی
تامین و خرید خارجی
آموزش های بین المللی
تبلیغات برندینگ
اسپانسرینگ
کلینیک واردات
خدمات ما، اجرایی کردن درخواستهای مشتریان است