مزایای برون سپاری
برون سپاری :

تعریف کلی که می‌توان از برون سپاری خدمات ارائه کرد، عبارت است از «سفارش انجام یک بسته معین از خدمات به خارج از سازمان». این گونه ارجاع خدمات اعم است از خدمات عمومی و یا خدمات تخصصی. یکی ازاین نوع خدمات مربوط به خدمات تخصصی بازرگانی می شود.
شركت‌ها از طريق برون‌سپاري بخشي از فعاليت‌هاي خود قادرند به ميزان 30 الي 60 درصد در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند. با اين حال دلايل
ديگري نيز براي اين انتخاب وجود دارند.

كاهش و كنترل هزينه :
         
اين مهم‌ترين دليل تمايل سازمان‌ها براي برون‌سپاري فعاليت‌ها است. مشخص است كه شركت‌ها براي انجام باكيفيت به منابع مالي نياز دارند. فعالان حوزه برون سپاري تمامي اينها را با هزينه‌اي كمتر و مزاياي بيشتر براي شما انجام مي‌دهند.


افزایش کارآیی :
          
سازمان‌ها ذاتا گرایش به فربه شدن دارند. بدون استفاده از شیوه برون سپاری برای هر نیاز مقطعی، سازمان مبادرت به جذب نیرو کرده که غالبا بعد از انجام خدمت مورد نظر، در سازمان دائمی خواهند شد. برون‌سپاری به سازمان کمک می‌کند که بهره‌وری نیروی انسانی خود را افزایش دهد.


اعمال نظارت بیشتر بر نتایج کار:
      
​​​​​​​ در برخی از بسته‌های کاری که درون سازمان صورت می‌گردد، مرجعی برای کنترل وجود نداشته و معمولا واحد تایید کننده همان واحد اقدام کننده می‌باشد مضافا اینکه به دلیل رودربایستی‌های اداری، همکاران همدیگر را کمتر به چالش می‌کشند ولو اینکه به ضرر سازمان باشد.
​​​​​​​