خدمات اسپانسرینگ

اسپانسر به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق میشود كه به جهت كمك و حمايت مالي از فعالیت های کاری دیگران به انها كمك مالي نموده و به نوعي با با ديگران همكاري عملي داشته باشند تا هم منافع اسپانسر و هم منافع شخص يا شركت فعال تا حد زيادي تامين گردد. اسپانسرینگ یکی از راه های بازاریابی است که به سرعت در حال رشد و گسترش است. هدف اسپانسرینگ واضح است ، افزایش اعتبار، توسعه تصویر برند و افزایش پرستیژ و درنهایت اعتلای نام محصول ،شرکت ،برند و... اما برای این که به این سوال که چرا شرکت ها اسپانسر می شوند باید توجه داشته باشیم که اسپانسرینگ نباید با تبلیغات اشتباه گرفته شود تبلیغات یک فعالیت کمی است و اسپانسیرنگ یک فعالیت کیفی است. در واقع یک برنامه اسپانسرینگ ارتباطی بین اسپانسر و حمایت شونده ایجاد می کند.

اهداف اسپانسرینگ

  • تسریع شناخت برند

برای اینکه یک برند دیده شود و از سوی مشتریان شناخته شود چندین ماه و حتی چندین سال فرصت نیاز است اما یک اسپانسری موفق می تواند کمک کند یک شرکت ره صد ساله را یک شبه طی کند و همه مردم با نام و محصولاتش آشنا شوند.

  • افزایش فروش

وقتی از یک طرح فرهنگی ،یک باشگاه و یا یک تیم ورزشی حمایت می شود طرفداران آن فعالیت و مجموعه به صورت ناخود آگاه و بعضا خود آگاه از اسپانسر حمایت می کنند تا به این طریق از آنچه دوستش دارند حمایت کنند به همین راحتی محصولات اسپانسر با افزایش فروش چشم گیر مواجه خواهد شد.

  • ارتباط با افراد خاص

یک باشگاه یاتیم در بین همه مردم طرفداران خاص خودش را دارد پس مدیران ، سرمایه گذاران، افراد برجسته و... هم ممکن است به آن تیم اقبال داشته باشند و این یعنی اینکه اسپانسر می تواند ارتباطات ویژه ای برای خودش پیدا کند.

  • توجه عموم مردم

علاوه بر افزایش فروش اقبال و توجه عمومی نسبت به یک محصول افزایش می یابد و مردم حس خوبی نسبت به اسپانسر تیم یا فعالیت مورد علاقه شان پیدا می کنند و این یعنی آنچه که شاید تبلیغات چندین ساله برای شرکت ها به وجود نیاورد یک اسپانسرینگ به آنها هدیه می کند.