بیانیه ماموریت و اهداف ما

ما واقعا برای هرمشتری ارزش قائل هستیم. ما با درک و پیش بینی نیازهای هرمشتری وازطریق خدمت رساندن بهتربه آنان-هرباربهترازقبل- روابط مستحکمی برقرارمی کنیم. مشتریان ما می توانند برای تحویل منظم و پیاپی محصولات و خدمات برترکه به آنان کمک می کنند تا به اهداف تجاری خود نائل شوند، به ما اتکا داشته باشند. ما با توجه به علم روزدنیا و استراتژیهای تخصصی پیوسته سعی بربه روزبودن خود داریم تا بلکه بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهیم وباعث رضایت کامل ایشان بشویم. ما اعتقاد داریم اولین مسئولیت ما درقبال کسانی است که ازخدمات ما استفاده می کنند. هنگام برآورده کردن نیازهای آنان، هرچیزی باید ازکیفیت بالائی برخوردارباشد.ما پیوسته تلاش می کنیم هزینه های خود را کاهش دهیم تا قیمتهای معقول و مناسب به مشتریانمان ارائه دهیم. تقاضای مشتریان باید بلافاصله و به طوردقیق انجام شوند تا مشتریان ما بواسطه همکاری ما فرصتی برای کسب سود عادلانه داشته باشند. خدمات ما، اجرائی کردن درخواستهای مشتریان است.

ماموریت

  • ارائه خدمات تخصصی بازرگانی و بازاریابی بین المللی به مشتریان بالقوه و بالفعل درراستای دستیابی ، رشد و تداوم حضوردربازارهای بین المللی.

چشم انداز

  • توسعه روابط تجاری و بازرگانی با کشورهای پنج قاره، به منظور ارائه خدمات بازرگانی و افزایش سهم بازار تولید کنندگان و صادرکنندگان داخلی دربازارهای بین المللی.