ما که هستیم

شرکت راهبرتجارت آینده( با مسئولیت محدود) دارای نشان تجاری theITDC با سابقه اجرائی نزدیک به دو دهه در زمینه خدمات بازرگانی و بازاریابی معطوف به انجام تجارت بین الملل می باشد. ما دارای شرکای تجاری بین المللی در روسیه و هندوستان هستیم تا بتوانیم خدمات به روزی را برای مشتریانمان فراهم کنیم. درحال حاضرنیزبا شرکتهای دیگردرکشورهای دیگردرتعامل هستیم تا بتوانیم پس ازاعتبارسنجی، این بخش را توسعه دهیم.

ما با داشتن تیم اجرائی جوان، علاقمند و متخصص درخواستهای شما را اجرائی میکنیم، چراکه شعارما، اجرائی کردن درخواستها و نیازهای مشتریانمان میباشد