خدمات

خدمات بازرگانی داخلی:

 

*خدمات مدیریت بازاریابی و  فروش فرنچایزهای داخلی و خارجی.

 

*خدمات تخصصی مدیریت ومهندسی فروش دربخش کالا/خدمات/برند.

 

*بازنگری، برنامه ریزی، پیاده سازی منتچ به سود دهی.

 

*راهبری انتخاب تیم فروش.

 

*فروشگاههای زنجیره ای.

 

*خدمات اسپانسرینگ.

 

 

 

خدمات بازرگانی خارجی:

 

*خدمات مدیریت صادرات.

 

*خدمات مدیریت تامین و واردات.

 

 

 

 

 

 

خدمات ما

خدمات ما، اجرایی کردن درخواستهای مشتریان است.

    روسیه و اوراسیا

   کلینیک بازاریابی و فروش

   کلینیک صادرات

   کلینیک واردات

   خدمات بین المللی

   تامین و خرید خارجی

   آموزش های بین المللی

   تبلیغات برندینگ

   اسپانسرینگ